Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady należy gromadzić w brązowych pojemnikach bądź zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach. Rekomendujemy, aby  odpady biodegradowalne, jeśli to możliwe, wrzucać do pojemnika luzem, czyli bez żadnego dodatkowego opakowania.

Burmistrz Polic informuje, że w dniu 03.04.2021 r. (Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Policach czynny będzie w godzinach od 10.00 do 12.00.

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności zgłaszania zakupionych przez Państwa pojemników do selektywnej zbiórki  odpadów tj. papieru, bioodpadów, szkła, metali i tworzyw sztucznych w celu zainstalowania chipa  i  włączenia ich do harmonogramu odbioru odpadów.

Wiosna to czas intensywnych porządków. Wielu z nas porządkuje swoje posesje i domy. Jest to nieodłącznie związane z powstawaniem odpadów, które nie mieszczą się w posiadanych pojemnikach lub bezwzględnie nie powinny się w nich znaleźć. Jest na to sposób. W ramach obowiązującej opłaty można oddać odpady do  PSZOK, który znajduje się przy ulicy Tanowskiej 8 w Policach.

Burmistrz Polic zaprasza  zainteresowanych mieszkańców Gminy Police do uczestnictwa w Programie usuwania azbestu.  Wnioski należy składać w Urzędzie  Miejskim w Policach w pokoju 2D lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.