Lp.

Nazwa firmy lub przedsiębiorcy

Siedziba firmy

1.

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej

„Trans-Net” S.A.

72-010 Police ul. Tanowska 8

2.

„Remondis” Szczecin Sp. z o.o.

71-005 Szczecin ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35

3.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Sp. z o.o.

70-660 Szczecin ul. Gdańska 12 B

4.

„Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe

Sp. z o.o.

72-010 Police ul. Kuźnicka 1

5.

Zakład Produkcyjno Handlowo Gastronomiczny „Jumar” Julian Maruszewski w spadku, Małgorzata Maruszewska, zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w  spadku.

72-006 Mierzyn ul. Długa 20

6.

„Secura” Wywóz Śmieci i Odpadów Komunalnych Marek Worotnicki

71-693 Szczecin, Thugutta 6d/5