choinki

 Choinki żywe będą odbierane do 31 marca 2023 r., powinny być wystawione przy pojemniku na bioodpady, zostaną odebrane zgodnie z obowiązującym harmonogramem na odbiór bioodpadów, powinny być odpowiednio przygotowane tj. bez ozdób, bez doniczki lub stojaka oraz folii.

Choinki sztuczne będą odbierane jako odpad wielkogabarytowy zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami choinki można zawieźć do PSZOK w Policach przy ul. Tanowskiej 8 .