choinki

 Choinki żywe będą odbierane do 31 marca 2023 r., powinny być wystawione przy pojemniku na bioodpady, zostaną odebrane zgodnie z obowiązującym harmonogramem na odbiór bioodpadów, powinny być odpowiednio przygotowane tj. bez ozdób, bez doniczki lub stojaka oraz folii.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w dniu 31.12.2022 r. (Sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w godzinach od 800 do 1200.

w dniu 24.12.2022 r. -Wigilia  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w godzinach od 800 do 1200. 

Gmina Police od 2014 roku systematycznie realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police”.  

W ramach edukacji ekologicznej Urząd Miejski w Policach zaprasza do wzięcia udziału w projekcie  „ZIEMIĘ RATUJESZ GDY ŚMIECI SEGREGUJESZ” 

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych gminy Police. 

Termin zgłoszenia: 25.11.2022 r.