Co można uzyskać z odpadów metalowych?

W ramach programu edukacyjnego prowadzonego wraz z ZOiSOK w Leśnie Górnym zapraszamy do obejrzenia selektywnej zbiórki odpadów metalowych.

Gdzie trafiają posegregowane przez nas odpady ze szkła? W ramach programu edukacyjnego prowadzonego wraz Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym  serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu nt. selektywnej zbiórki odpadów szklanych

Razem z Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (ZOiSOK) rozpoczynamy nową akcję edukacyjną. Wspólnie będziemy zamieszczać interesujące spoty na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dzisiaj zapraszamy do obejrzenie filmu pt. „Gospodarka domowymi surowcami”.

Życzymy przyjemnego oglądania.

Czy są niebezpieczne?

Tak. Stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska. Wydzielają toksyczne związki, dlatego nie powinny one trafiać do pojemników na zwykłe odpady komunalne. Baterie zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel, które mogą powodować groźne choroby np.: