Gmina Police od 2014 roku systematycznie realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police”.  W latach 2014 – 2023 w Gminie Police usunięto wyroby zawierające azbest na łączną ilość 474,787 Mg ze 193 nieruchomości.  Zgodnie z prawem  wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

W ramach akcji edukacyjnej prezentujemy krótki spot o sposobach na ograniczenie marnowania żywności w Twoim gospodarstwie domowym.

Wydział Gospodarki Odpadami informuje, że zakończył tegoroczny program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032”, który został częściowo sfinansowany z dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że od miesiąca września bieżącego roku na terenie miasta i gminy Police rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego ich posiadania. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi w opłacie  za odpady.

Gmina Police informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police – 2023”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.