Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police

UCHWAŁA NR XXIII 230 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.276.2020.KD z dnia 29 października 2020 r

 

Szczegółowe warunki świadczenia usług

UCHWAŁA NR XXIII 231 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ... -(od 01.01.2021)

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.277.2020.KD WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 r.

 

Metoda i stawki

UCHWAŁA NR XXIV 238 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...-(od 01.01.2021)

UCHWAŁA NR XXV 254 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...- (od 01.01.2021)

 

Ulga dla rodzin wielodzietnych

UCHWAŁA NR XXIV 239 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 27 października 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli....- (od 01.01.2021)

 

Deklaracje

UCHWAŁA NR XXIV 240 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

UCHWAŁA NR XXV 255 2020 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ... - (od.01.01.2021)