Usuwanie wyrobów azbestowych21-11-2023

Gmina Police od 2014 roku systematycznie realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police”.  W latach 2014 – 2023 w Gminie Police usunięto wyroby zawierające azbest na łączną ilość 474,787 Mg ze 193 nieruchomości.  Zgodnie z prawem  wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

Więcej ...

Nie marnuj żywności!17-10-2023

W ramach akcji edukacyjnej prezentujemy krótki spot o sposobach na ograniczenie marnowania żywności w Twoim gospodarstwie domowym.

Więcej ...

Usuwanie azbestu w Gminie Police02-10-2023

Wydział Gospodarki Odpadami informuje, że zakończył tegoroczny program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032”, który został częściowo sfinansowany z dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Więcej ...

Uwaga! Kontrola kompostowników przydomowych25-09-2023

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że od miesiąca września bieżącego roku na terenie miasta i gminy Police rozpocznie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego ich posiadania. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi w opłacie  za odpady.

Więcej ...

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police w 2023 r."22-08-2023

Gmina Police informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police – 2023”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Więcej ...

"Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz"27-07-2023

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że praca, która zwyciężyła w konkursie plastycznym projektu ekologicznego „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz” ozdobiła nowo zakupioną śmieciarkę firmy Trans – Net.  

Więcej ...

Więcej w dziale INFORMACJE