Od  1 stycznia 2021 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Police naliczana jest w oparciu:

 • o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość jednorodzinną,
 • od zużytej wody - za każdy 1m3 zużytej wody na danej nieruchomości wielorodzinnej,
 • od pojemnika w nieruchomości mieszanej (części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).

W przypadku nieruchomości wielorodzinnej niewyposażonej w wodomierz lub niepodłączonej do miejskiej sieci wodociągowej oraz nowo wybudowanej  nieruchomości wielorodzinnej, dla których brak jest danych dotyczących średniego zużycia wody, zużycie wody ustala się na podstawie przyjętej przeciętnej normy zużycia wody wynoszącej 2,87 m³ miesięcznie na osobę zamieszkałą na terenie danej nieruchomości.

 

STAWKI

Stawki niezbędne do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 stycznia 2021 w Gminie Police. :

 • 29,00 zł od osoby zamieszkującej w zabudowie jednorodzinnej ,
 • 9,20 zł za 1 m3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej ,
 • nieruchomościach mieszanych, w odniesieniu do (części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) koszt jednorazowego odbioru:
 1. pojemnika o pojemności 120 l – w wysokości 6,00 zł,
 2. pojemnika o pojemności 240 l – w wysokości 12,00 zł,
 3. pojemnika o pojemności 1100 l – w wysokości 55,00 zł,
 4. pojemnika o pojemności 1500 l – w wysokości 75,00 zł,
 5. pojemnika o pojemności 2500 l – w wysokości 125 zł,
 6. worka o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł.

 

Ulgi:

 • 2,00 zł od stawki od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości;
 • 5,00 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego nieruchomość.

W przypadku braku segregacji podwyższone stawki za odbiór odpadów wynoszą:

1) 58,00 zł od osoby zamieszkującej w zabudowie jednorodzinnej ,

2) 18,40  zł za 1 m3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej ,

3) w nieruchomościach mieszanych , w odniesieniu do (części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) koszt jednorazowego odbioru:

 1. pojemnika o pojemności 120 l – w wysokości 12,00 zł,
 2. pojemnika o pojemności 240 l – w wysokości 24,00 zł,
 3. pojemnika o pojemności 1100 l – w wysokości 110,00 zł,
 4. pojemnika o pojemności 1500 l – w wysokości 150,00 zł,
 5. pojemnika o pojemności 2500 l – w wysokości 250,00 zł,
 6. worka o pojemności 120 l – w wysokości 20,00 zł.