W dniu 5 kwietnia 2023 r. strażnicy miejscy dokonali kontroli terenu przy ul. Palmowej 2. Stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na odpady segregowane nieznana osoba pozbyła się znacznej ilości odpadów.

UWAGA!!! P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w dniu 08.04.2023 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w godzinach od 8:00 do 12:00.

Budynek z dachem pokrytym azbestem

Z uwagi na zmianę terminu pozyskiwania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym roku, wyjątkowo zapraszamy mieszkańców zainteresowanych usunięciem azbestu z  posesji do składania stosownych wniosków do dnia 28 lutego 2023 r.

choinki

 Choinki żywe będą odbierane do 31 marca 2023 r., powinny być wystawione przy pojemniku na bioodpady, zostaną odebrane zgodnie z obowiązującym harmonogramem na odbiór bioodpadów, powinny być odpowiednio przygotowane tj. bez ozdób, bez doniczki lub stojaka oraz folii.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w dniu 31.12.2022 r. (Sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w godzinach od 800 do 1200.