Gmina Police od 2014 roku systematycznie realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police”.  W latach 2014 – 2023 w Gminie Police usunięto wyroby zawierające azbest na łączną ilość 474,787 Mg ze 193 nieruchomości.  Zgodnie z prawem  wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

W ramach zrealizowanego zadania w tym roku odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 31,22 Mg azbestu z 14 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 28.492,32 zł, z czego kwota dofinasowania wyniosła 5.090,40 zł, która pochodziła w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W przyszłym roku planujemy kolejny nabór wniosków w ramach programu. O szczegółach i zasadach naboru poinformujemy wkrótce.