Świątecznego drzewka możemy pozbyć się na kilka sposobów.

Zobacz jaki  masz wpływ na ślad środowiskowy używanych przez Ciebie produktów.  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego spotu edukacyjnego.

Gmina Police od 2014 roku systematycznie realizuje zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych w oparciu o „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Police”.  W latach 2014 – 2023 w Gminie Police usunięto wyroby zawierające azbest na łączną ilość 474,787 Mg ze 193 nieruchomości.  Zgodnie z prawem  wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

W ramach akcji edukacyjnej prezentujemy krótki spot o sposobach na ograniczenie marnowania żywności w Twoim gospodarstwie domowym.

Wydział Gospodarki Odpadami informuje, że zakończył tegoroczny program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032”, który został częściowo sfinansowany z dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie