Wydział Gospodarki Odpadami informuje, że zakończył tegoroczny program związany z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032”, który został częściowo sfinansowany z dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

W ramach zrealizowanego zadania w tym roku odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 31,22 Mg azbestu z 14 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 28.492,32 zł, z czego kwota dofinasowania wyniosła 5.090,40 zł.

W przyszłym roku planujemy kolejny nabór wniosków w ramach programu. O szczegółach i zasadach naboru poinformujemy wkrótce.