Gmina Police informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police – 2023”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach zrealizowanego zadania w tym roku odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 23,64 Mg azbestu z 8 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 20.168,00 zł, z czego kwota dofinasowania wyniosła  5.090,40 zł.