Wydział Gospodarki Odpadami przypomina, że do końca kwietnia 2022 r. kończy się termin składania wniosków dotyczących usunięcia, odbioru, utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach w pokoju 2D lub przesłać na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 431 18 38, bądź osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach.