Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady należy gromadzić w brązowych pojemnikach bądź zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach.

Rekomendujemy, aby  odpady biodegradowalne, jeśli to możliwe, wrzucać do pojemnika luzem, czyli bez żadnego dodatkowego opakowania.

Do pojemnika brązowego nie wolno wrzucać odpadów w workach zrobionych z tworzywa sztucznego! Worki z odpadami trafiają do sortowni. Przechodzą przez mechaniczną rozrywarkę, a fragmenty folii uniemożliwiają prawidłowy przebieg procesu kompostowania.

Aby bioodpady nadawały się do poprawnego przetworzenia, dopuszcza się wrzucanie do pojemnika brązowego wyłącznie:

 •  w workach kompostowalnych;
 •  w torbach papierowych (bez nadruku).

 

Worki kompostowalne muszą posiadać certyfikat i odpowiednie oznakowanie.

                                                      

Worki  oznaczone tym symbolem podczas kompostowania nie uwalniają żadnych szkodliwych substancji. Mogą być kompostowane ze zwykłymi odpadkami organicznymi w miejskich i domowych kompostowniach. Certyfikat ten jest przyznawany przez DIN CERTCO (Niemiecki Instytut Standaryzacji).

Pojemnik brązowy, w którym bioodpady wrzucono w workach bez odpowiedniego oznaczenia nie zostanie odebrany i fakt ten będzie uznany jako brak prawidłowej segregacji.

Do pojemnika brązowego na bioodpady:

WRZUCAMY

 • odpadki warzywne i owocowe,
 • drobne gałązki drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia (bez zup i sosów),
 • skorupki jaja, fusy po kawie i herbacie.

 

NIE WRZUCAMY

 • kości zwierząt i surowego mięsa,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • oleju jadalnego,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).