Wiosna to czas intensywnych porządków. Wielu z nas porządkuje swoje posesje i domy. Jest to nieodłącznie związane z powstawaniem odpadów, które nie mieszczą się w posiadanych pojemnikach lub bezwzględnie nie powinny się w nich znaleźć. Jest na to sposób. W ramach obowiązującej opłaty można oddać odpady do  PSZOK, który znajduje się przy ulicy Tanowskiej 8 w Policach.

Odpady przyjmowane są  od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę od 8.00 do 14.00.

Pamiętaj!

Do  PSZOK można oddać odpady komunalne pochodzące tylko z gospodarstw domowych: 

papier,

tworzywa sztuczne,

opakowania wielomateriałowe,

metal,

szkło,

bioodpady,

meble i inne odpady wielkogabarytowe,

wykładziny i dywany,

zużyty, kompletny, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

zużyte kartridże i tonery,

zużyte opony,

zużyte baterie i akumulatory,

chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowaniach po tych odpadach,

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 500 kg rocznie),

przeterminowane leki i opakowania po lekach,

świetlówki i żarówki,

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

odpady niebezpieczne.

Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami, muszą być posegregowane!

 

Do PSZOK nie przyjmujemy odpadów takich jak:

materiały izolacyjne: styropian budowalny, wełna mineralna, papa, pianka poliuretanowa,

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe,

części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii itp.),

odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),

odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji, w szczególności odpady

niebezpieczne (bez etykiet),

butle gazowe i gaśnice.

Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u.

 

Limity odpadów przyjmowanych w PSZOK:

  • zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych – do 12 opon rocznie na nieruchomość lub lokal mieszkalny;
  • odpady remontowo – rozbiórkowe – do 500 kg rocznie na nieruchomość lub lokal mieszkalny.