Burmistrz Polic zaprasza  zainteresowanych mieszkańców Gminy Police do uczestnictwa w Programie usuwania azbestu.  Wnioski należy składać w Urzędzie  Miejskim w Policach w pokoju 2D lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Policach,  ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 r.

Program Usuwania Azbestu w Gminie Police