Co zrobić z choinką po świętach?

 Choinki żywe:

  • będą odbierane do 31 marca 2021 r.;
  • powinny być wystawione przy pojemniku na bioodpady;
  • zostaną odebrane zgodnie z obowiązującym harmonogramem na odbiór bioodpadów;
  • powinny być odpowiednio przygotowane tj. bez ozdób, bez doniczki lub stojaka oraz folii.

Choinki sztuczne będą odbierane jako odpad wielkogabarytowy zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami choinki można zawieźć do PSZOK w Policach przy ul. Tanowskiej 8 .