PUP Trans-net S.A.  rozpoczęło dostarczanie pojemników brązowych na bioodpady dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych.

Właściciele, którzy posiadają przydomowy kompostownik i chcą skorzystać z ulgi za jego posiadanie zobowiązani są do złożenia deklaracji.

Do pobrania

Deklaracja nieruchomość jednorodzinna

Deklaracja nieruchomość jednorodzinna mieszana

Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, w  kancelarii lub pokoju 3A (parter) lub pocztą tradycyjną wysyłając na adres:

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

Uwaga! Zeskanowana i wysłana e-mailem deklaracja jest nieważna.