P.U.P.  „ TRANS-NET ”  S.A. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy jakim jest  6 stycznia (środa) zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

W tygodniu od 4 do 10 stycznia odbiór odpadów po dniu 6.01.2021 odbywać się będzie z jednodniowym opóźnieniem .