Po raz kolejny  na terenie Gminy Police nieznani sprawcy zdewastowali dwa urządzenia do gromadzenia drobnych elektroodpadów  MPE znajdujących się przy ul. Bankowej 18 w Policach (przy  budynku Urzędu Miejskiego) oraz na ulicy Bankowej 9 (przed wejściem na Targowisko w Policach). Zostały uszkodzone zamki, skradziono jedną kasetę do gromadzenia telefonów i ładowarek, zniszczono drzwi.

P.U.P. „TRANS-NET” S.A. informuje, że w związku z bardzo dużą ilością odpadów wielkogabarytowych zgromadzonych na terenie sołectw harmonogram ich odbioru zostanie wydłużony o kolejny dzień, tj. sobota 22.05.2021 r.

Kontynuując działania edukacyjno-informacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, Burmistrz Polic przekazał kosze do segregacji odpadów w kształcie kredek do kolejnych placówek oświatowych.

Od 14.05.2021  dla mieszkańców gminy Police została uruchomiona bezpłatna aplikacja Eco Harmonogram. W niej znajdują się wszystkie informacje na temat  systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie.

W dniu 20 kwietnia do Straży Miejskiej w Policach wpłynęło zgłoszenie o znacznej ilości śmieci porzuconych w lesie nieopodal ulicy Kresowej w Policach.