Gdzie trafiają posegregowane przez nas odpady ze szkła? W ramach programu edukacyjnego prowadzonego wraz Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym  serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu nt. selektywnej zbiórki odpadów szklanych

Razem z Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (ZOiSOK) rozpoczynamy nową akcję edukacyjną. Wspólnie będziemy zamieszczać interesujące spoty na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ostatnim czasie strażnicy miejscy dużą wagę przykładają do wykroczeń związanych z zaśmiecaniem miejsc publicznych. Wszyscy chcemy aby w naszej okolicy było czysto i estetycznie. Niestety wciąż znajdują się osoby, które cudzym kosztem usiłują pozbyć się odpadów.

Wydział Gospodarki Odpadami przypomina, że do końca kwietnia 2022 r. kończy się termin składania wniosków dotyczących usunięcia, odbioru, utylizacji azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police.

Mieszkańcy gminy Police,  PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

w dniu 16.04.2021 r. (Sobota)

czynny będzie w godzinach od 800 do 1100.