Lp. Nazwa firmy lub przedsiębiorcy Siedziba firmy
1. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej„Trans-Net” S.A. 72-010 Police, ul. Tanowska 8
2. „Remondis” Szczecin Sp. z o.o. 71-005 Szczecin, ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35
3. Miejskie Przedsiębiorstwo OczyszczaniaSp. z o.o. 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 12 B
4. Zakład Produkcyjno Handlowo Gastronomiczny „Jumar” Julian Maruszewski w spadku, Małgorzata Maruszewska, zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w  spadku. 72-006 Mierzyn, ul. Długa 20
5. „Secura” Wywóz Śmieci i Odpadów Komunalnych Marek Worotnicki 71-693 Szczecin, Thugutta 6d/5
6. PreZero Jantra Sp. z o.o. 70-761 Szczecin, ul. Księżnej Anny 11