POZIOM RECYKLINGU W LATACH 2012-2020

POZIOM RECYCLINGU OD 2021 ROKU

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021r.  - 27,85 % (wymagany poziom za 2021 r. -20%).