Czy są niebezpieczne?

Tak. Stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska. Wydzielają toksyczne związki, dlatego nie powinny one trafiać do pojemników na zwykłe odpady komunalne. Baterie zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel, które mogą powodować groźne choroby np.:

W każdym domu można znaleźć leki z przekroczoną datą ważności lub takie, których nikt z domowników nie używa. Leki to odpad niebezpieczny. Niezależnie od  formy leków  nie wolno ich w żadnym wypadku wyrzucać do pojemników z odpadami komunalnymi ani do toalety, odpływu umywalki czy wanny. Taki sposób postepowania stworzyłby zagrożenie chemiczne dla środowiska naturalnego oraz zagrożenie zdrowotne dla osób, które wejdą w ich posiadanie. Ponadto w przypadku leków wyrzuconych do kanalizacji oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować ze ścieków substancji zawartych w lekach. Rozpuszczone leki wpływają w ten sposób do rzek i przenikają do wód gruntowych. Działają  niekorzystnie na rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet przez kilkadziesiąt lat.