Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach zorganizował dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Police drugą edycję projektu ekologicznego pn. „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz”.

W projekcie udział bierze około tysiąca uczniów z ośmiu szkół podstawowych Gminy Police. Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, polegających m.in. na segregacji odpadów.

Realizacja kształtowania pozytywnej, trwałej postawy, świadomości i wrażliwości na problemy związane z odpadami i prawidłowym ich zagospodarowaniem, odbywała się m.in. poprzez pogadanki ekologiczne w trakcie zajęć w szkołach, udział w konkursach tematycznych z różnych grup wiekowych.

W klasach I-III uczniowie wezmą udział w konkursie plastycznym „Mamy rady na odpady”, w klasach IV-VI w konkursie plastycznym „Eko-stworek”, natomiast uczniowie z klas VII-VIII w konkursie filmowym „Bądź -Eko”. Ponadto, uczniowie odwiedzą instalacje dostępne w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, gdzie przetwarzane są odpady, a także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Spółce Trans-Net, zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych.

Finał projektu odbędzie się 3 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Tanowskiej w Policach. Instytucjami wspierającymi projekt są: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Trans-Net” oraz Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnym w Leśnie Górnym.