Gdzie trafiają posegregowane przez nas odpady ze szkła? W ramach programu edukacyjnego prowadzonego wraz Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym  serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu nt. selektywnej zbiórki odpadów szklanych

Razem z Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym (ZOiSOK) rozpoczynamy nową akcję edukacyjną. Wspólnie będziemy zamieszczać interesujące spoty na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dzisiaj zapraszamy do obejrzenie filmu pt. „Gospodarka domowymi surowcami”.

Życzymy przyjemnego oglądania.

Czy są niebezpieczne?

Tak. Stanowią one szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska. Wydzielają toksyczne związki, dlatego nie powinny one trafiać do pojemników na zwykłe odpady komunalne. Baterie zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel, które mogą powodować groźne choroby np.:

W każdym domu można znaleźć leki z przekroczoną datą ważności lub takie, których nikt z domowników nie używa. Leki to odpad niebezpieczny. Niezależnie od  formy leków  nie wolno ich w żadnym wypadku wyrzucać do pojemników z odpadami komunalnymi ani do toalety, odpływu umywalki czy wanny. Taki sposób postepowania stworzyłby zagrożenie chemiczne dla środowiska naturalnego oraz zagrożenie zdrowotne dla osób, które wejdą w ich posiadanie. Ponadto w przypadku leków wyrzuconych do kanalizacji oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować ze ścieków substancji zawartych w lekach. Rozpuszczone leki wpływają w ten sposób do rzek i przenikają do wód gruntowych. Działają  niekorzystnie na rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet przez kilkadziesiąt lat.